Revisions periòdiques

 L'ordinador del taller guarda l'història de tot el que s'ha fet als vehicles.

Un bon manteniment aumenta considerablement la fiabilitat i  seguretat dels vehicles.                                           

Les revisions periòdiques les fem d'acord amb les especificacions del fabricant del vehicle, tenint compte el quilometratge i les condicions d'ús de cada unitat.

  Si bé amb alguna diferència segons el fabricant, les operacions que portem a terme són les següents: 

Canvis de l'oli motor. Fem servir olis de primera qualitat. Cada motor té un oli especific.

Compte amb els motors amb filtre de partícules, o amb injectors bomba, o amb corretja de distribució banyada amb oli, o de llarga durada, cal posar el que li toca. Fer servir olis que no compleixen les normes, és fatal.

-------------------------

 Cal revisar el nivell de l'oli entre canvi i canvi. Alguns motors en gasten. Fer funcionar el motor sense oli és un desastre. El motor es destrueix.  En alguns cotxes la comprovació del nivell de l'oli és electrònica, devant d'un dubte, consulteu-nos.

Compte !  Respectem el medi ambient. Els olis bruts són molt contaminants.

   Cal entregar-los a una empresa de reciclatge autoritzada, que és el que fem nosaltres.

--------------------

Repàssem tots els nivells del liquid fre, oli direcció assistida, oli de la transmissió, liquid renta-vidres, liquids anticontaminants, etc.

Canviem si cal: Els filtres d'oli, aire, combustible i habitacle.  Aquest últim és el que purifica l'aire que respiren els ocupants del vehicle.

---------------------------

Repassem l'estat dels pneumàtics i la pressió de les rodes. Compte amb els senyals de desgast dels pneumàtics. 

------------------------

Revisem l'estat de les pastilles del fre i dels discos.

El liquid de fre és higroscòpic i absorbeix aigua de la humitat del aire ambient perdent les seves propietats.Cal canviar-lo cada dos anys.

-------------

---------------------------

Al fer la revisió, comprovem els llums i la senyalització. Veure i ser vist és important per la seguretat. Més del 30% dels vehicles segons dades de les estacions ITV, tenen mancances en  l'enllumenat

Segons estudis realitzats a nivell internacional, els llums curts encesos tot el dia, fan que els vehicles siguin visibles a més distància, sobre tot en dies grisos.

--------------------------

 Repassem els guardapols de les transmissions i  articulacions.

Si el guardapols de goma es trenca,el greix que unta l' articulació marxa i aquesta es fa malbé.

  Cal canviar aquest guardapols tan aviat com es  pugui.

------------------

Un cop feta la revisió, actualitzem l'ordinador de manteniment que porten els vehicles,que ens avisarà quan toqui fer una nova revisió.

Si durant la revisió observem algun defecte, ho comuniquem al client.