La bateria

La bateria, present en l'automòbil des dels primers temps, és el magatzem d'electricitat amb múltiples aplicacions al cotxe.En els vehicles actuals té una funció important, ja que mantenir sempre el corrent necessari per abastir tots els aparells electrònics, és vital i és la bateria l'encarregada de fer-ho. Sempre, quan dubtem d'una bateria, fem una comprovació de la mateixa amb un tester especial molt fiable i comprovem el funcionament del sistema de càrrega de l'alternador del vehicle. En el cas de la foto, OK >>


En els vehicles d'última generació, aquesta comprovació la fa el mateix sistema electrònic del cotxe.

Si cal carregar la bateria amb freqüència, comprovem si el sistema elèctric té alguna petita descàrrega paràsita.

----------------------------

Atenció ! Els gasos que desprèn la bateria són molt inflamables, compte de produir xispes o flames.

No fumeu. Hi ha perill d'explossió.

L'àcid que conté la bateria és molt corrosiu, si us toca la pell, cal rentar-vos de seguida amb aigua a raig d'aixeta durant una bona estona , una solució de carbonat sòdic amb aigua es un antidot de l'àcid.

Cal anar al metge.

-------------------------

El cotxe no s'engega per bateria baixa.

El cotxe ( B) fig 1, no s'engega perquè té la bateria descarregada. Què hem de fer ? Doncs avisar la grua o fer el que expliquem a continuació. Cal tenir un altre cotxe ( A ) amb la bateria d'igual voltatge ( el més corrent és 12 volts ) i un joc de cables d'emergència ( Fig. 2 ).

Poseu els cotxes un al costat de l'altre( Fig. 1 ), i connecteu el cable vermell ( Fig. 3 ) al positiu del cotxe A ( té el signe + i és de color vermell ) amb el born també positiu +del cotxe B. Uniu després el born negatiu del cotxe A amb un lloc metal·lic del motor del cotxe B, preferentment net ( no sobre pintures, plàstics o llocs molt engreixats )

( Fig. 4 ). Engegueu el motor del cotxe A i manteniu-lo accelerat ( 1500 voltes ) durant 5 minuts perquè es carregui la bateria del cotxe B. Pareu el motor i desconnecteu el cable que hem connectat al motor del cotxe B, Si la bateria és bona, ja podrà engegar el motor, però si està morta no engegarà ni els llums del cotxe. Cal canviar-la "in situ" o avisar la grua. Si la bateria del cotxe B és capaç d'encendre els llums, vol dir què no està morta, llavors tornem a connectar-ho tot i engeguem el motor del cotxe B, el seu alternador recuperarà la bateria.

És bo carregar la bateria del tot, amb un carregador endollat a la xarxa.

A tenir en compte. Fer funcionar el cotxe amb una bateria morta, pot comportar la destrucció d' algun dels components electrònics del mateix.

No produïu xispes a prop de la bateria ! Els gasos que desprèn són molt inflamables i hi ha perill d'explossió amb la conseqüent projecció d' àcid sobre la pell o encara pitjor, sobre els ulls.

És aconsellable portar ulleres de protecció.

Si hi ha accident cal que us renteu bé de seguida a raig d'aixeta i després anar al metge.

Els vehicles moderns equipats amb el sistema start&stop portan una bateria especial.

Nosaltres reciclem. Les bateries velles cal entregar-les a una empresa especialitzada.