Els pneumàtics

D'acord amb la càrrega i les condicions d'us, cal vigilar la pressió dels pneumàtics.

Totes les forces de propulsió, de frenada, d'adherència són transmeses a la carretera pels pneumàtics, d'aquí la gran importància que tenen a l'hora de valorar la seguretat dels vehicles. En les nostres Revisions Periòdiques fem un control visual del seu estat i comprovem la pressió. També cal tenir en compte l'edat del pneumàtic ja que amb el temps perd facultats.

Hi ha moltes marques de pneumàtics, algunes d'elles molt bones.

Nosaltres però, fruit de l'experiència que dóna el dia a dia,

aconsellem els pneumàtics Michelin.

Tenen una relació qualitat-preu molt bona i ajuden a aconseguir un consum de carburant més ajustat.

Tenim ofertes molt interesants.

També podem suministrar altres marques de pneumàtics.

Consulteu els nostres preus sense cap compromis

Si es produeix un desgast anormal dels pneumàtics, cal alinear la direcció o l'eix que malgasta les rodes.

Taula d'identificació dels pneumàtics, índex de càrrega i velocitat.

Els pneumàtics vells els entreguem a una empresa de reciclatge autoritzada.