Informació legal.

Taller Pere Roca no es responsabilitza de la informació que donen els enllaços a aquestes pàgines. Són merament informatius i no pressuposen cap invitació, garantia o recomanació per part nostra.

Taller Pere Roca declina les responsabilitats que podrien derivar-se de la erronia utilització dels nostres consells i altres recomanacions, fetes únicament amb ànim d'evitar ensurts i per una bona utilització dels vehicles. Tampoc garantim el bon funcionament dels traductors a altres idiomes, demanem disculpes i recomanem posar-vos en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte.

Taller Pere Roca no garanteix la inexistència d'errors d'accés a aquest web i declina qualsevol responsabilitat contractual amb la persona o empresa que faci ús del web i tingui perjudicis ocasionats per virus informàtics de qualsevol mena.

La informació que ens podeu donar serà tractada confidencialment, i segons disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades ( Llei 15/99 ) aquesta empresa mantindrà en arxius automatitzats baix la responsabilitat de Pere Roca Escofet, les dades personals als únics efectes de relació comercial, llevat de la manifestació en contra per part de l'usuari.

Es poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la següent direcció: Marc Mir 11, 08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona.

Taller Pere Roca es reserva el dret d'actualitzar, suprimir o modificar aquest web si ho creu convenient.

Les nostres dades les trobareu a contactar-nos

Tornar a inici