Filtres de partícules 


 El filtre , col·locat en el tub d'escapament, reté les partícules no cremades rebutjades pel motor i assegura la seva combustió. El principi d'aquest filtre és atrapar i emmagatzemar les partícules en un filtre i periòdicament cremar-les .  Un additiu (El ceria o Eolys per al nom comercial ) s'afegeix al tanc de dièsel de combustió de forma automàtica per donar suport al filtre ( cremant les partícules atrapades ) . El ceria s'emmagatzema en un tanc auxiliar amb una capacitat d'aproximadament 5 litres , a prop del tanc de combustible. Aquest i altres sistemes anticontaminants sufreixen sovint canvis degut a la exigència de les autoritats que intenten tenir cura del medi ambient. El mal funcionament de la gestió del filtre de partícules fa que el gasoil es barregi amb l'oli i el motor es pot destruir per anar mal engreixat.