Serveis generals

En el manteniment del vehicle a més fem les "Revisions periòdiques"

Mecànica general del motor, la direcció, la suspensió i els frens.

Injecció de benzina, diesel i turbocompressors.

Pneumàtics i contrapesats de rodes.

Diagnòstic d'avaries, assistit per ordinador.

Preparació del vehicle per passar ITV i anar a passar-la si el client ho vol.

Neteja i prova del circuït de refrigeració.

Anàlisi dels gasos del tub d'escapament i corretgir-ho si són contaminants.

Pulir els fars per millorar la visibilitat.