Electricitat i electrònica

L'electricitat des del començament i l'electrònica darrerament, han tingut un paper important en l'automoció.

Abans amb esquemes com aquest estava tot explicat, els cotxes actuals són una altra història.

------------

L'osciloscop digital FLUKE ens permet analitzar  les diferents senyals d'entrada i de sortida de les centraletes electròniques i enmagatzemar-les per analitzar-les posteriorment si cal.

Aquest aparell és totalment portàtil, de manera que el podem connectar i utilitzar a la carretera amb el cotxe circulant, fet que en ocasions és de gran ajuda per nosaltres.

L'osciloscop, malgrat la seva antiguitat, continua sent vàlit per analitzar el corrent elèctric en  profunditat, i els últims models serveixen malgrat la comunicació entre centraletes es fagi per CAN-BUS i xarxes multiplexades.

-------------

Com diagnosticar les falles dels sistemes electrònics?

Doncs proveint-se de màquines capaces de connectar amb l'electrònica del vehicle,i esbrinar quin és el component que no va bé, i a la vegada programar una formació continuada del personal per estar al dia de les noves tecnologies.


              

    Tornar a inici