Electricitat i electrònica

L'electricitat des del començament i l'electrònica darrerament, han tingut un paper important en l'automoció.

Abans amb esquemes com aquest estava tot explicat, els cotxes actuals són una altra història.

------------

L'osciloscop digital FLUKE ens permet analitzar les diferents senyals d'entrada i de sortida de les centraletes electròniques i enmagatzemar-les per analitzar-les posteriorment si cal.

Aquest aparell és totalment portàtil, de manera que el podem connectar i utilitzar a la carretera amb el cotxe circulant, fet que en ocasions és de gran ajuda per nosaltres.

L'osciloscop, malgrat la seva antiguitat, continua sent vàlit per analitzar el corrent elèctric en profunditat, reconeixent però, que modernament queda desfasat quan la comunicació entre centraletes es fa per CAN-BUS i xarxes multiplexades.

-------------

Com diagnosticar les falles dels sistemes electrònics?

Doncs proveint-se de màquines capaces de connectar amb l'electrònica del vehicle,i esbrinar quin és el component que no va bé, i a la vegada programar una formació continuada del personal per estar al dia de les noves tecnologies.