La vàlvula EGR dóna problemes.

S'encen el llum d'avaria del motor.

La vàlvula EGR (de l'anglès Exhaust Gas Recirculation) és l'encarregada de redirigir part dels gasos de l' escapament del motor vers el col·lector d'admisió per així controlar l'emisió dels oxids de nitrògen que són perjudicials per la salut humana, per les plantes i també pels animals degut al seu poder oxidant i altres efectes adversos. Un mal funcionament de la vàlvula EGR fa encendre el llum d'avaria al quadre d'instruments. Nosaltres farem que funcioni correctament i el cotxe no contamini.